Skip to main content
E: info@benjamindiessen.nl  |  T: 013-7617622

Stichting Benjamin


Het warme hart van Diessen

Even voorstellen

Een aantal ouders van jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft zich verenigd in het ouderinitiatief Benjamin. Het is een zogenaamde ‘verticale’ groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.

Het appartementencomplex ‘de Eenhoorn’ in het centrum van Diessen is door woonstichting Leijstromen verbouwd en aangepast voor jongeren met een beperking. Het is een ouderinitiatief geworden waar 24-uurs zorg op maat wordt aangeboden.

In totaal zijn  er 12 appartementen en een ‘aanleunwoning’. De bewoners hebben iedere een eigen appartement en er is een grote gezamenlijke huiskamer en een ruime keuken.

Wooninitiatief Benjamin is in 2020 van start gegaan met 11 bewoners . Inmiddels wonen er 13 jongeren met heel veel plezier samen en medio 2025 komt er nog een appartement bij wat het totaal aantal Benjaminners op 14 brengt.

Op dit moment is de groep compleet maar mocht u als ouder vragen of interesse hebben neem dan gerust contact met ons op. Er is een kleine wachtlijst, maar wanneer er een plaatsje vrij komt gaan we op zoek naar de juiste invulling om de verticaliteit van de groep  te waarborgen.

Efteling met zijn alle

Het woonproject

Wooninitiatief Benjamin is gesitueerd in het centrum van het dorp Diessen tussen de kerk, de school, het café en het ontmoetingscentrum. Hierdoor worden de jongeren volledig opgenomen in de Diessense maatschappij en horen ze er écht bij. ze voegen ook wat toe. De kinderen zien van jongs af aan dat er ook mensen zijn die een beetje ‘anders’ zijn en de ouderen steken graag een handje toe en doen de belangrijke vrijwillige taken als een spelletje doen, de tuin bijhouden, de taxibus rijden, etc.

We hebben bij de opstart enorm veel geld gekregen van de lokale bevolking voor de inrichting van ons wooninitiatief en om wat terug te doen organiseren we af en toe leuke evenementen zoals een winterwandeling of een bingo.

We werken veel samen met de dorpscoöperatie Wij-wel. We gebruiken samen bijvoorbeeld een professionele keuken en zij maken af en toe gebruik van onze vervoermiddelen en zo helpen we elkaar vooruit.

De naam en het logo

Er is heel bewust gekozen voor de naam ‘Benjamin”. Benjamin staat immers niet alleen voor ‘de jongste’, maar ook voor ‘de gelukkige’. 

Hoe oud onze kinderen ook worden, het zullen altijd onze kinderen blijven. Dat is een gegeven. Maar veel belangrijker nog is de betekenis ‘de gelukkige’. Waar wij naar streven is om onze ‘kinderen’, ook nu zij zelfstandig wonen, een zo ‘gelukkig’ mogelijke omgeving te bieden. Wat hun handicap ook is. 

Voor het logo is gekozen voor de kleur groen. Groen, de kleur die staat voor ‘natuur’, voor ‘veiligheid’. 

Daarnaast ziet u dat de letter ‘j’ van Benjamin andersom staat. Heel bewust, maar niet verkeerd. Onze kinderen zijn verre van ‘verkeerd’, maar wel wat anders. De een wat meer anders dan de ander. Met een zwaai maakt de letter ‘j’ samen met de ‘i’ een vrolijke glimlach. Een glimlach, omdat wij willen dat de bewoners veilig en gelukkig wonen en leven bij Benjamin.

Voor wie?

Ouderinitiatief Benjamin is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 40 jaar. Het gaat om jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die door de aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur en regelmaat in een rustige en veilige woonomgeving. De Benjaminners zijn vriendelijke, sociaal gerichte jongeren die zo goed mogelijk in harmonie met elkaar samenwonen. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld, mits men zich kan verenigen in onze visie en het past binnen de bestaande groep.

De groep bestaat uit jongeren waarvoor de zorg varieert tot begeleiding in een vertrouwde, georganiseerde thuisbasis tot intensieve 24-uurs zorg. Een zogenaamde ‘verticale groep’. Wij streven naar een goede balans in de groep.