Skip to main content
E: info@benjamindiessen.nl  |  T: 013-7617622

Onze organisatie

Gegevens organisatie

Hieronder vind u de gegevens van onze organisatie, als u de organigram van Benjamin wilt bekijk kunt u gebruik maken van deze link klikken. Hier ziet u een duidelijk overzicht van hoe de structuur van onze organisatie in elkaar zit.

Stichting Benjamin Diessen

Adres:
Theresiastraat 9
5087 BV Diessen

KVK-nummer:
56266456

RSIN nummer:
852048373

Email:
info@benjamindiessen.nl

Telefoon:
013-7617622

Bestuur
Stichting benjamin Diessen 
Stichting Bejamin Diessen Wonen

Voorzitter:
Chris Aerts (extern)

Penningmeester:
Dirk-Jan Bles (ouder)

Secretaris:
Johan Ribberink (ouder)

Bestuurslid:
Corinne van Gils (ouder)
Paulien Versantvoort (ouder)


Bestuur
Stichting benjactief

Voorzitter:
Claudia Ribberink (ouder)

Penningmeester:
Annemiek Geboers  (ouder)

Secretaris:
Lette Meijs (zus)

Bestuurslid:
Karin Bakker (ouder)
Patricia Aerts (extern)

Stichting Benjamin Diessen

Doelstelling:
Het voorzien in een goede huisvesting en zorgverlening van personen die daartoe zelf onvoldoende in staan zijn wegens lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, alles in de ruimste zin van het woord en alles zonder winstoogmerk.

Bestuur:
Stichting Benjamin Diessen regelt de zakelijke belangen van Benjamin voor zorg en wonen. Het bestuur van de stichting vergadert daartoe gemiddeld 12 x per jaar. Alle ouders krijgen verslagen van bestuursvergaderingen ter inzage, zodat zij altijd op de hoogte zijn van belangrijkste ontwikkelingen en de (financiële) stand van zaken.
Het bestuur van Stichting Benjamin Diessen bestaat voor minimaal 50% uit ouders van bewoners.

Raad van Belanghebbenden:
Aan de Stichting is een Raad van Belanghebbenden toegevoegd. Omdat de ouders (mentor of bewindvoerders) daar lid van zijn, hebben zij allemaal een directe relatie met Stichting Benjamin Diessen. Vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden vinden 5 keer per jaar plaats. Van alle vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Comité van aanbeveling:
Het Comité van aanbeveling bestaat uit een aantal (oud)inwoners van onze gemeente Hilvarenbeek. Het comité heeft tot doel de goede naam van de Stichting Benjamin Diessen te garanderen.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

  • Drs. R.F.I. Palmen, (oud) burgemeester gemeente Hilvarenbeek.
  • Dr. M. Rouwenhorst, huisarts Diessen.
  • Mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans, voorzitter Verenigingsraad Diessen.
  • Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, Bisschop van Groningen-Leeuwarden en oud-inwoner van Diessen.

Kwaliteit:
Het bestuur van de Stichting Benjamin Diessen evalueert elk kwartaal met zorgaanbieder Woondroomzorg zodat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft.

Vanuit het bestuur worden, in samenspraak met de werkgroep Financiën, de toekenningsbeschikkingen van het PGB van het Zorgkantoor gecontroleerd en bewaakt.

Statuten:
De statuten van Stichting Benjamin Diessen zijn op 15 december 2012 ten overstaan van notaris Inge Arts van notariskantoor Mr J. Kos ondertekend. Het bijbehorend huishoudelijk reglement van de Stichting voorziet erin dat praktische zaken worden geregeld. Stichting Benjamin Diessen staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56266456

Beleidsplan:
Klik op deze link voor het beleidsplan van Stichting Benjamin Diessen.

Beloningsbeleid:
Stichting Benjamin Diessen werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De professionele zorg die nodig is voor onze bewoners wordt door de Stichting ingekocht.

Stichting Benjactief:
Stichting Benjactief heeft als doel het organiseren van activiteiten voor de bewoners van Benjamin, het bevorderen van de sociale contacten van bewoners onderling, en het bevorderen van de contacten met de lokale gemeenschap.

Stichting Benjactief genereert zelf inkomsten door het organiseren van activiteiten en door begunstigers en heeft een eigen budget en begroting.

Samenwerking woonstichting Leystromen:
Met wooncorporatie Leystromen heeft Stichting Benjamin Diessen Wonen een overkoepelend contract, voor de huur van de woning voor de bewoners van Benjamin. Elke bewoner heeft een individueel huurcontract met Stichting Benjamin Diessen Wonen, dat overeenkomt met de opzet en voorwaarden van wooncorporatie Leysytromen.

Financiële verantwoording 
Klik op deze link  voor het financieel overzicht  van Stichting Benjamin Diessen.

 Organisatieschema Stichting Benjamin Diessen
Klik op deze link voor het organisatieschema van Stichting Benjamin Diessen.