Skip to main content
E: info@benjamindiessen.nl  |  T: 013-7617622

Werken bij Benjamin

Werken bij Benjamin

Benjamin is een kleinschalig ouderinitiatief voor dertien jongeren met zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen, die op een uiteenlopend niveau functioneren, gelegen in het Brabantse dorp Diessen.

Sinds de zomer van 2020 wonen de Benjaminners, die daarvoor allen nog thuis woonden, op zichzelf. We vinden het belangrijk dat Benjamin niet alleen een veilig, maar vooral ook een gezellig, warm thuis is, waar iedereen gelukkig is en zichzelf kan zijn. 

WoondroomZorg neemt de rol van werkgever op zich en is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg. De basis van Benjamin is gebouwd op vertrouwen, solidariteit en respect voor elkaar, wat je rol ook is binnen Benjamin. De zorg wordt gefinancierd vanuit PGB’s en de ouders voeren de regie t.b.v. de zorg voor hun kinderen. Overleg en samenwerking met ouders is hierin essentieel; ouders zijn blijvend en zeer betrokken bij de zorg van hun zoon of dochter.

Vaste team

Benjamin heeft een vast team van enthousiaste en bevlogen collega’s die de dagelijkse zorg en begeleiding aan onze Benjamin-ers geven. Van jou als toekomstige collega vragen we een flinke dosis passie, integriteit, daadkracht en creativiteit om iedere Benjamin-er de zorg en/of begeleiding te bieden waar hij of zij behoefte aan heeft. Samenwerking met collega’s en de ouders van de bewoners is hierbij een belangrijk
Benjamin

Eigen Ontwikkeling

Binnen Benjamin is er veel ruimte om zelf mee te denken over de invulling van je werk. Eigen regie en eigenaarschap wordt door ons gestimuleerd en er zijn diverse mogelijkheden voor overleg en samenwerking. Ook vinden we het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je vakkennis over de doelgroep, werken in een ouderinitiatief, waarden en normen binnen Benjamin, up to date blijft!

Wat is een ouderinitiatief?

Benjamin is een kleinschalige woonvoorziening, geïnitieerd door ouders die samen met WoondroomZorg de zorg en begeleiding vormgeven. Kernbegrippen zijn: eigen regie, ouderinitiatief, en samenwerking.