Skip to main content
E: info@benjamindiessen.nl  |  T: 013-7617622

Interesse?

Bewoners van Benjamin in Diessen

Wooninitiatief Benjamin in Diessen bestaat uit een  groep van dertien vriendelijke, sociale, maar kwetsbare jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Het initiatief is opgezet door enkele ouders.

Dit initiatief is gerealiseerd in Diessen, waarbij het huidige wooncomplex ‘de Eenhoorn’ is verbouwd door woningbouwvereniging ‘de Leijstromen’. Oplevering is geweest in juni 2020.

Stichting Benjamin heeft bewoners in een evenwichtige groepssamenstelling. Zes jongens en zeven meisjes die de leeftijd van ongeveer 18 tot begin 30 jaar hebben. Het is een zogenaamde  verticale groep. Hier bedoelen we mee: de groep varieert zowel in leeftijd als in beperkingsniveau. Allen hebben een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg).

De zorg en begeleiding voor deze bewoners wordt geleverd door een enthousiast team van deskundige medewerkers. De zorg wordt gezamenlijk ingekocht en betaald uit de persoonsgebonden budgetten van alle bewoners. WoondroomZorg (onze zorgaanbieder) neemt de rol van werkgever op zich en is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg.

De bewoners huren in De Eenhoorn in Diessen ieder een eigen appartement van Benjamin en daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer-keuken met een kantoor/slaapruimte voor het zorgteam.

De (24 uurs) zorg en begeleiding voor alle bewoners wordt afgestemd op hun behoeften. De begeleiding wordt deels collectief en deels individueel ingevuld. Alle bewoners hebben behoefte aan structuur, rust en regelmaat, kortom een veilige thuishaven. Door regelmatig met elkaar op te trekken, ondersteunen en helpen zij elkaar. In de visie van Benjamin staat, behalve lichamelijke verzorging, het welbevinden van alle bewoners voorop. Zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij en goed sociaal functioneren in de groep zijn belangrijke kernpunten.

Om dit alles te realiseren wordt er naast de professionele hulpverlening en de betrokkenheid van vrijwilligers, ook inzet verwacht van de ouders. Ouders zijn actief in werkgroepen en besturen. Ze richten zich daarbij niet alleen op de begeleiding en de ondersteuning van hun eigen zoon of dochter, maar zetten zich nadrukkelijk in voor het Benjamin-collectief.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd, neem dan gerust contact met ons op.

Beschrijving aanmeldingstraject

Onderstaand traject is bedoeld om van beide kanten duidelijk te krijgen of de wederzijdse verwachtingen over zorg en wonen overeenkomen en of de basis voor samenwerking en vertrouwen voldoende is. In dit traject zullen ook al enkele toelichtende gesprekken plaatsvinden om administratief en contractueel zaken op elkaar af te stemmen.

Profielschets bewoners van Benjamin

 • een sociale bewoner die het fijn vindt om in groepsverband te leven;
 • zo mogelijk een evenredige verdeling jongens/meisjes (voor het evenwicht in de groep);
 • leeftijd vanaf 18 tot ongeveer 30 jaar;
 • buitenshuis werkend of met dagbesteding;
 • voorkeur voor inwoner van regio Midden-Brabant;
 • allen hebben een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) en een zorgvraag die binnen de mogelijkheden van het zorgteam van Benjamin ligt;
 • geen ernstige gedragsproblemen, geen drugs-, gok-, of alcoholproblemen.

Van de ouders vragen wij

 • instemming met en conformeren aan de zorgvisie van Benjamin;
 • ondertekening van de contractuele afspraken van het collectief (zoals huur- en zorgovereenkomsten en de gezamenlijke huishouding van de bewoners);
 • een actieve bijdrage aan diverse groepsactiviteiten en deelname aan een van de werkgroepen of bestuur van Stichting Benjamin.

Aan te leveren informatie

 • naam- en adresgegevens, leeftijd, huidige woon- en school / werksituatie etc.
 • indicatie beperking en mogelijkheden, zorgbehoefte, eventueel noodzakelijke woningaanpassingen;
 • kopie CIZ-indicatie en huidig PGB-budget voor “onder begeleiding wonen”;
 • voorkeur voor type werkzaamheden en inzetbaarheid ouders voor Benjamin.

Procedure keuze nieuwe bewoners Benjamin

 • eerste screening kandidaat op basis van schriftelijke informatie door coördinator en vertegenwoordiger van Stichting Benjamin;
 • vervolgens wordt een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Stichting Benjamin, de coordinator en een ouder van een Benjaminner. Meestal gebeurt dit in combinatie met een huisbezoek;

Inschrijven via onderstaand formulier